ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
щодо надання інформаційно-консультаційних послуг
м. Київ, десяте листопада дві тисячі двадцять третього року
Цей договір надання послуг є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи – підприємця Козак (дівоча фамілія Дерігіна) Марія Дмитрівна, далі – «Виконавець», з одного боку, до необмеженого кола фізичних дієздатних осіб, фізичних осіб – підприємців, або юридичних осіб, далі – «Замовник», з іншого боку, укласти Договір про надання інформаційно – консультаційних послуг, далі – «Договір», представлених на сайті: https://mariyaderigina.com а також на офіційній сторінці https://www.instagram.com/derigina.online/ або у офіційному каналі Telegram https://t.me/+Ayjz2E5rHwA0Zjgy , у відповідності до ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та інших нормативно – правових актів цивільного законодавства України про наступне:
1. Загальні положення
1.1. Отримуючи доступ до будь-якої частини Сайту, Замовник погоджується з умовами і положеннями, викладеними в цьому договорі, термінами і умовами політики конфіденційності, правилами повернення коштів та будь-якими іншими юридичними повідомленнями, опублікованими Виконавцем на Сайті. Якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами, що викладені у цьому договорі - він не повинен використовувати Сайт, а у разі його використання всупереч цьому, Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності в цій частині.
1.2. Умови викладені в публічному договорі застосовуються до всіх користувачів без виключення, як до тих користувачів, які лише переглядають контент Сайту, який знаходиться у відкритому доступі, так і до тих, які зареєструвалися на Сайті чи придбали пакет послуг.
1.3. Виконавець має право на власний розсуд внести зміни до цього договору у встановленому ним порядку. Отримуючи доступ до послуг Сайту в будь-який час після внесення таких змін, Замовник погоджується з такими змінами. Цей Договір викладено в редакції станом на 10 листопада 2023 року.
1.4. За текстом Публічного договору використовуються наступні терміни:
Сайт – представляє собою онлайн сервіс, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за адресою: https://mariyaderigina.com який використовуються Виконавцем на праві власності, та створені з метою надання Замовнику інформаційно - консультаційних послуг, виступають офіційним джерелом інформування Замовника про послуги, що надаються Виконавцем, містять інформацію про послуги, тарифи, тощо. Під терміном "Сайт" слід розуміти будь-які сторінки, представлені на вказаних ресурсах та похідні від нього сторінки – «лендінги».
Договір – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті https://mariyaderigina.com, який виступає як формальна пропозиція Виконавця (оферента) на користь Замовника (акцептанта), яким може бути необмежене коло осіб, укласти Договір про надання інформаційно - консультаційних послуг та погодження усіх необхідних для цього умов.
Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення цього Договору без підписання письмового примірнику одним із передбачених Договором способів.
Замовник (клієнт) – будь – яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець, або юридична особа, що використовує сайт або є зареєстрованою на ньому, акцептувала Договір, та має намір придбати та/або купує послугу та/або використовує послугу для власних потреб.
Виконавець – Фізична особа – підприємець Козак Марія Дмитрівна.
Послуги – обрані на сайті інформаційно - консультаційні послуги.
Особистий кабінет – розділ сайту https://mariyaderigina.com, доступ до якого надається після реєстрації, що дозволяє Замовнику користуватися послугами, що надаються Виконавцем.
Програма навчання (програма) – перелік організаційних, інформаційно-консультаційних заходів, визначення методики та формату дистанційного навчання, спрямованих на виконання Виконавцем зобов'язання щодо надання послуг Замовнику.
Куратор - це представник команди виконавця, який займається перевіркою знань на навчанні, слідкує за проходженням замовника навчальної програми за планом, відповідає на всі питання.
Сервіс-менеджер - це представник команди виконавця, який займається наданням усієї організаційної інформації по навчанню, допомагає в орієнтації по особистому кабінеті та уроках в программі.
2. Предмет Договору
2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати інформаційно - консультаційні послуги онлайн, далі – «Послуги», у формі заздалегідь створених відео уроків (онлайн-розборів, практикумів, семінарів, тренінгів, мастермаіндів), або за допомогою відеоконференцзв'язку в режимі реального часу, або за допомогою електронних каналів голосового зв’язку, за обраною Замовником Програмою наставництва, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані Послуги згідно встановлених тарифів.
2.2. Виконавець надає Послуги, які не є освітньою діяльністю, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, присвоєнням будь-якої кваліфікації чи видачею документу про освіту. Безпосереднім споживачем Послуг може бути лише Замовник, який здійснив акцептування Договору та оплату послуг, передання доступу до Особистого кабінету третім особам забороняється. Перелік, обсяг та вартість конкретних Послуг, що надаються Виконавцем в рамках Договору, визначаються обраною Замовником Програмою курсів, яка розміщена на Сайті.
2.3. Цей Договір укладено відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх правового статусу, а Договір вважається укладеним з моменту реєстрації Замовника на Сайті https://mariyaderigina.com та надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, згідно виставленого рахунку, повністю або частково (в залежності від обраної Програми курсів).
2.4. Акцептуючи цей Договір Замовник стверджує, що є дієздатною повнолітньою особою та має особисте волевиявлення на його укладання, беззастережно і безумовно погоджується з умовами та порядком надання Послуг Виконавцем без підписання письмового примірнику Договору. Публічна оферта має силу Акту про здавання - приймання послуг, яке проводиться без письмового підписання відповідного акту, за виключенням випадків, передбачених Договором.
3. Умови та порядок надання Послуг
3.1. Виконавець розміщує у відповідному розділі Сайту https://mariyaderigina.com загальну інформацію про перелік Послуг, типи Програм наставництва, їх актуальну вартість, а також інші питання щодо порядку взаємодії з Сайтом. У разі необхідності, Виконавець надає Замовнику додаткову інформацію про Послуги за вказаним на Сайті контактним номером телефону, на електронну пошту або в мессенджер.
3.2. Замовник заповнює реєстраційну форму, достовірно вводить свої персональні дані, на власний розсуд обирає на Сайті необхідні йому Послуги (Програму наставництва), підтверджує правильність та достовірність введених даних, після чого натискає кнопку «Придбати» та обирає спосіб придбання за допомогою одного з способів, запропонованих на Сайті Виконавця.
3.3. У період дії Договору Виконавець може безоплатно встановлювати для Замовника додаткові Послуги. Інформація про зміни доводиться до Замовника шляхом розміщення повідомлення на Сайті Виконавця або надсилання листа електронною поштою Замовника.
3.4. Послуги надаються Замовнику особисто та на його користь виключно при його особистому зверненні за отриманням відповідної Послуги через Особистий кабінет, формат надання Послуг завжди визначається Виконавцем, але враховуючи побажання замовника.
3.5. Надання Послуг Виконавцем може бути призупинено у зв'язку з необхідністю виконанням на Сайті технічних та профілактичних робіт, а також у випадках, встановлених чинним законодавством України, про що Замовник повідомляється електронною поштою.


4. Вартість послуг та політика повернення коштів
4.1. Вартість послуг та можливі засоби оплати опубліковані на Сайті. Окремі спеціальні пропозиції щодо придбання Послуг також можуть публікуватися на офіційних сторінках Виконавця у соціальних мережах:
Instagram – https://www.instagram.com/derigina.online/
Telegram - https://t.me/+Ayjz2E5rHwA0Zjgy
На сайті - https://mariyaderigina.com
4.2. Остаточна вартість Послуг фіксується у рахунку на оплату, який надсилається Замовнику разом з номером замовлення у вигляді повідомлення на адресу електронної пошти, вказаній при заповненні реєстраційної форми Замовником, або в особистих повідомленнях у будь якому з месенджерів (Telegram, WhatsApp, Viber)
4.3. Оплата Послуг за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають: оплата електронними коштами; оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг; оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк чи банк-еквайєр; оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб; іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.
Замовник може здійснити оплату частинами. Сума сплати, яка внесена, є завдатком.
4.4. У разі порушення строку оплати встановленого Виконавцем більш ніж на 10 робочих днів Виконавець вміє право тимчасово призупинити доступ Замовника до матеріалів (чатів, груп, каналів у соціальних мережах) до здійснення Замовником повної оплати відповідно до умов Договору.
4.5. Після здійснення оплати на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним як контактну при заповненні реєстраційної форми, з адреси електронної пошти Виконавця надсилається лист з контактними даними Виконавця та інформацією про доступ до Особистого кабінету. Послуги надаються Замовнику з моменту здійснення верифікації Замовником в Особистому кабінеті.
4.6. Виконавець не має права змінювати вартість оплачених Послуг для конкретного Замовника у випадку, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату Послуг у встановленому Договором порядку.
Політика повернення коштів


4.7. Замовник має право відмовитись від замовлених послуг та надіслати Виконавцю запит на повернення коштів протягом семи (7) календарних днів з дати отримання доступу до навчання та контенту (тобто з моменту отримання відповідного веб-посилання). Якщо запит на повернення коштів оформлено після закінчення зазначеного терміну, Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні та утримати всю суму сплаченого авансу в якості штрафу за односторонню відмову від Договору.
4.8. Якщо на дату запиту на повернення коштів Замовник вже почав користуватися послугами (наприклад, отримав доступ до навчальних матеріалів або їх записів та/або відвідав одне або кілька занять), Виконавець має право утримати із суми повернення вартість фактично отриманих Замовником послуг.
4.9. Якщо Замовник не скористався послугами, та подав запит у зазначений строк, Виконавець повертає кошти, за вирахуванням 20% від сплаченої Замовником суми (компенсація витрат Виконавця) та суми комісій платіжних систем, пов'язаних із поверненням. Виконавець повертає кошти таким самим способом, яким Замовник скористався для оплати послуг. Зазначені утримання обумовлені тим, що Виконавець несе витрати, пов'язані із наданням послуг, зокрема із організацією навчання (спікери, робота підрядників, маркетинг, реклама).
4.10. Для повернення коштів Замовник надсилає Виконавцю лист електронною поштою inb1sale@gmail.com із зазначенням нижчеперелічених даних: прізвище, ім'я та по-батькові Замовника; номер замовлення; аргументована причина повернення коштів та відмови від отримання Послуг; реквізити банківської картки або електронного гаманця для перерахування коштів від Виконавця Замовнику (для електронного гаманця та банківського рахунку): Номер особистого рахунку (розрахунковий рахунок в форматі IBAN); номер картки; тип картки (наприклад, Visa/Mastercard, тощо); повні ім'я, прізвище, по батькові власника рахунку.
4.11. Замовник розуміє, що його незгода з думкою викладачів, методикою та змістом програми навчання не є підставою для повернення коштів.
4.12. Обов'язковою умовою розгляду заявки на повернення коштів є її відправлення з електронної адреси Замовника, вказаної при заповненні реєстраційної форми. Заявки, що надійшли з інших електронних адрес, Виконавцем не розглядаються.
4.13. Повернення коштів Замовнику провадиться протягом 30 календарних днів після направлення заяви про повернення коштів на пошту inb1sale@gmail.com.
4.14. У разі порушення Замовником строків та/або порядку оформлення запиту Виконавець залишає за собою право відмовити у поверненні коштів.
4.15. Якщо загальна вартість послуг (фактичні витрати Виконавця), що вже були надані замовнику, перевищують загальну суму оплати Замовника, повернення коштів не провадиться.
Перелік послуг виконавця і їх ціна надані у додатку 1.


5. Строк дії Договору
5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє протягом строку дії обраної Замовником Програми наставництва або до моменту відкликання цієї пропозиції. Строк дії Договору може бути пролонговано, якщо Замовник продовжить строк дії Програми курсів придбавши її на сайті Виконавця. Замовник має право одночасно обирати та сплачувати участь у необмеженій кількості Програм курсів, що пропонуються Виконавцем.
6. Права та обов’язки сторін Договору
6.1. Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Надати Замовнику послуги належної якості, у строк та обсязі, які відповідають опису Програми курсів та обраному тарифному плану, викладеному на Сайті https://mariyaderigina.com
6.1.2. Забезпечити Замовника повною інформацією про послуги та Програму наставництва (тривалість, тарифи, правила доступу, тощо) шляхом надсилання листів електронною поштою.
6.1.3. Забезпечити Замовника консультаційною підтримкою, інформаційно – довідковими матеріалами в межах обраної навчальної програми та загальних питаннях по Сайту.
6.1.4. Забезпечити законне використання, зберігання та схоронність персональних даних Замовника, а також будь-якої іншої конфіденційної інформації, яка стала йому відома.
6.1.5. Скласти та видати акт про здавання - приймання послуг на вимогу Замовника - суб’єкта господарювання.
6.2. Замовник зобов’язаний:
6.2.1. Уважно ознайомитись з текстом Договору, Програмою наставництва та тарифним планом, до моменту його укладання, а у подальшому, не мати з цього приводу будь-яких претензій до Виконавця.
6.2.2. Під час акцептування Договору та заповнення реєстраційної форми на Сайті або в соціальних мережах, надати свої виключно достовірні та актуальні дані, необхідні для укладення Договору, а також усі необхідні Виконавцю для виконання Договору відомості.
6.2.3. Оплатити послуги Виконавця на умовах зазначених на сайті (або в переписці) в порядку, строки, та у розмірі, що визначені в рахунку та на Сайті https://mariyaderigina.com або у особистих повидомленнях з менеджером.
6.2.4. Не передавати третім особам доступ до особистого кабінету, а також забезпечити конфіденційність посилань на перегляд записів вебінарів, отриманих від Виконавця.
6.2.5. Не проводити запис, не розповсюджувати (що включає в себе публікацію, розміщування на сайтах у мережі Інтернет, копіювання, або реалізацію третім особам) з комерційною або некомерційною метою, надану Виконавцем інформацію та матеріали в рамках Договору, не створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.
6.2.6. Здійснювати доступ до Особистого кабінету лише з однієї IP-адреси. За погодженням з Виконавцем, Замовник може використовувати дві IP-адреси. Узгодження здійснюється шляхом надсилання повідомлення електронною поштою Виконавця у вільній формі із зазначенням другої IP-адреси та причин його використання.
6.2.7. В процесі отримання Послуг дотримуватись встановлених правил поведінки, а саме: шанобливо ставитися до інших учасників Програми наставництва, в тому числі спікерів, технічних спеціалістів, та інших співробітників Виконавця, не розпалювати міжнаціональні конфлікти, не відволікати учасників від теми вебінару, не розсилати спам, не розміщувати рекламу, не публікувати нецензурні висловлювання, заклики до недовіри Виконавцю та не ставити під сумнів його компетентність.
6.2.8. Відшкодувати майнову та/або немайнову шкоду спричинену Виконавцю неналежним виконанням зобов’язань за Договором.
6.3. Виконавець має право:
6.3.1. Залучити третіх осіб з метою своєчасного та якісного виконання зобов'язань за Договором.
6.3.2. Вимагати від Замовника своєчасної та повної оплати вартості Послуг, відшкодування спричиненої майнової та/або немайнової шкоди, відповідно до умов Договору.
6.3.3. Переносити строки надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника не пізніше ніж за три календарні дні до початку надання чергової послуги в рамках програми наставництва.
6.3.4. Вносити зміни до Програми шляхом розміщення її в новій редакції на Сайті та направлення Замовнику повідомлення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку надання Послуг.
6.3.5 Вносити зміни в графік розміщення навчального матеріалу, проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановлену періодичність їх проведення, а також змінювати та доповнювати зміст уроків та завдань для Замовника в Особистому кабінеті з повідомленням Замовника не пізніше ніж за 3 календарні дні до дня набуття чинності цими змінами.
6.3.6 Вимагати від Замовника сумлінного виконання зобов'язань, шанобливого ставлення до інших учасників курсу, до Виконавця особисто та його співробітників (залучених третіх осіб).
6.3.7 В односторонньому порядку відмовитися від надання Послуг, заблокувавши доступ Замовника до Особистого кабінету, та розірвати Договір без повернення Замовнику вартості оплачених Послуг у разі:
6.3.7.1. Порушення Замовником авторських прав Виконавця під час отримання Послуг, а також порушення п. 5.2. та його підпунктів, а також п. п. 5.3.6 Договору.
6.3.7.2. Поширення Замовником недостовірних відомостей у мережі Інтернет, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Виконавця.
6.4. Замовник має право:
6.4.1. Вимагати від Виконавця виконання зобов'язань за Договором у встановлений термін та з належною якістю.
6.4.2. Запитувати від Виконавця додаткову інформацію по Програмі наставництва та з загальних по сайту питань.
7. Відповідальність сторін Договору
7.1. У випадку порушення умов Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором та (або) діючим законодавством України. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.
7.2. Замовник несе персональну відповідальність за технічну справність свого обладнання, яке використовується для отримання Послуг, за достовірність відомостей, наданих Виконавцю під час акцепту та заповнення реєстраційної форми та приймає ризик можливих наслідків, пов'язаних з помилковістю наданих даних, у тому числі неможливістю Виконавця надалі ідентифікувати Замовника та перевірити факт оплати Послуг.
7.3. Якщо Замовник здійснює доступ до Особистого кабінету з трьох IP-адрес і більше, Виконавець надсилає йому попередження електронною поштою. При подальших спробах входу з трьох IP-адрес та більше Виконавець залишає за собою право здійснити блокування доступу Замовника до особистого кабінету без відшкодування грошових коштів, сплачених за Послуги при акцепті цієї оферти.
7.4. У разі порушення Замовником обмежень щодо авторських матеріалів Виконавця, він зобов’язаний відшкодувати йому майнову та немайнову шкоду, збитки, в тому числі упущену вигоду.
7.5. Сторони не несуть відповідальність за порушення умов Договору, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.
7.6. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати Послуги наданими неякісно або не у погодженому обсязі, так само як і не є такими підставами думка третіх осіб (у тому числі працівників державних органів), відмінні від думки Виконавця (його працівників та/ чи партнерів).
7.7. Виконавець несе відповідальність за результат Замовником лише за умови повного виконання всіх рекомендацій, які дає Виконавець та його команда. Для цього є обов'язковим проходження усіх уроків програми, присутність на всіх онлайн розборах та дії в рамках цих рекомендацій. Досягнення результату, який поставлено на программу, повністю залежить від дій самого Замовника, його особистісних якостей, якості та швидкості освоєння/впровадження отриманих від Виконавця знань та матеріалів.
7.8. Виконавець не несе відповідальності за неправильне використання Замовником Особистого кабінету, а також неправильне сприйняття, застосування матеріалів, знань та інформації, що представлені в рамках надання Послуг. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме:
- порушення роботи мережі «Інтернет», обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника;
- за збої в роботі служб email-розсилки, у тому числі при потраплянні листів Виконавця до папки «Спам»;
- порушення роботи мережі «Інтернет» на стороні провайдера;
- некоректне функціонування платформи GetCourse.ru.
7.9. У разі виникнення спору між Сторонами, який безпосередньо пов’язаний з виконанням чи невиконанням умов цього Договору, він вирішуються Сторонами шляхом переговорів та/або листування в порядку та в строки, передбачені умовами Договору. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та/або листування, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс – мажор).
8.2. Під форс – мажором в цьому Договорі варто розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, включаючи воєнні дії, громадські заворушення, акти органів державної влади чи місцевого самоврядування, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.
8.3. Сторона зобов'язана протягом 15 календарних днів з моменту настання даних обставин інформувати про це іншу сторону, а також за необхідності надати виданий уповноваженим органом документ, що засвідчує наявність таких обставин непереборної сили.
8.4. Якщо виконання Договору Сторонами неможливе внаслідок дії обставин непереборної сили більше двох місяців поспіль, Сторони мають право вступити в переговори для внесення змін до умов Договору для усунення подібних перешкод або розірвати Договір.
9. Прикінцеві положення Договору
9.1. Взаємні правовідносини Сторін врегульовано умовами Договору, а також нормами чинного законодавства України, а в частині, яка не врегульована, звичаями ділового обороту. Сторони беззаперечно підтверджують наявність у них волевиявлення на укладення Договору, а також повне розуміння його правової природи, предмету, строку, ціни, та інших його істотних умов. У подальшому, Сторони зобов’язуються одна до одної, з цього приводу претензій не мати.
9.2. Замовник надаючи згоду на укладення цього Договору, надає свою згоду Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», що включає: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов'язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.
9.3. Замовник погоджується, що його персональні дані можуть надаватись Виконавцем розпорядникам, контрагентам та/або третім особам, безпосередньо задіяним для досягнення мети та в інших випадках, визначених діючим законодавством України, про що Виконавець не зобов'язаний окремо повідомляти Замовника.
9.4. Виконавець має право вносити зміни до договору у будь-який момент часу на свій розсуд. У випадку, якщо Виконавець вносить зміни до цього Договору, вони вступають у силу з моменту публікації оновленого тексту Публічної оферти на сайті, якщо інше не передбачено додатково при внесенні таких змін. Виконавець повинен повідомити на сайті щодо внесення змін або відкликання Публічного договору за 7 (сім) календарних днів. 9.5. У разі надходження звернення Замовника та прийняття Виконавцем рішення про повернення коштів за придбані послуги, у встановленому цим Договором порядку, договір вважається розірваним з моменту перерахування коштів на банківський рахунок Замовника.
9.6. У разі порушення Замовником будь-яких обов’язків за цим Договором, Виконавець має право розірвати цей Договір достроково, а сплачені за послуги кошти поверненню не підлягають.
9.7. Усі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику в процесі надання Послуг за Договором, включаючи відеозаписи вебінарів та майстер-класів, схеми та презентації, визнаються результатами інтелектуальної діяльності Виконавця. Авторські права та права на зазначені матеріали суміжні з авторськими, належать Виконавцю. Замовник зобов'язується використовувати отримані від Виконавця матеріали виключно в рамках отримання послуг по Договору для особистого користування.
9.8. Замовнику заборонено:
9.8.1. відчужувати матеріали (оплатно та безоплатно) та іншим чином передавати їх третім особам.
9.8.2. передавати доступ до Особового кабінету, який дозволить третім особам незаконно переглядати чи завантажувати матеріали;
9.8.3 передавати третім особам записи уроків, надані Виконавцем або зроблені самостійно.
9.9. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання аудіо та відео продукції, елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входить до складу Сайту, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Виконавця чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України чи країни місцезнаходження Замовника.
10. Адреса та реквізити Виконавця
Фізична особа – підприємець
Козак Марія Дмитрівна (дівоче прізвище Дерігіна)
Код одержувача 3098721789
Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN UA023052990000026009005004771
Назва банку АТ КБ «ПриватБанк»
Електронна скринька: m.derigina@gmail.com