ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

щодо надання інформаційно-консультаційних послуг

м. Київ, сімнадцяте березня дві тисячі двадцять третього року

Цей договір надання послуг є офіційною публічною пропозицією Фізичної особи – підприємця Козак (дівоча фамілія Дерігіна) Марія Дмитрівна, далі – «Виконавець», з одного боку, до необмеженого кола фізичних дієздатних осіб, фізичних осіб – підприємців, або юридичних осіб, далі – «Замовник», з іншого боку, укласти Договір про надання інформаційно – консультаційних послуг, далі – «Договір», представлених на сайті: https://inb.getcourse.ru/teach/control, у відповідності до ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та інших нормативно – правових актів цивільного законодавства України про наступне:


1. Загальні положення

1.1. Отримуючи доступ до будь-якої частини Сайту, Замовник погоджується з умовами і положеннями, викладеними в цьому договорі, термінами і умовами політики конфіденційності, правилами повернення коштів та будь-якими іншими юридичними повідомленнями, опублікованими Виконавцем на Сайті. Якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами, що викладені у цьому договорі - він не повинен використовувати Сайт, а у разі його використання всупереч цьому, Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності в цій частині.

1.2. Умови викладені в публічному договорі застосовуються до всіх користувачів без виключення, як до тих користувачів, які лише переглядають контент Сайту, який знаходиться у відкритому доступі, так і до тих, які зареєструвалися на Сайті чи придбали пакет послуг.

1.3. Виконавець має право на власний розсуд внести зміни до цього договору у встановленому ним порядку. Отримуючи доступ до послуг Сайту в будь-який час після внесення таких змін, Замовник погоджується з такими змінами. Цей Договір викладено в редакції станом на 17 березня 2023 року.

1.4. За текстом Публічного договору використовуються наступні терміни:


Сайт – представляє собою онлайн сервіс, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за адресою: https://inb.getcourse.ru/teach/control, а також https://mariyaderigina.org/oferta які використовуються Виконавцем на праві власності, та створені з метою надання Замовнику інформаційно - консультаційних послуг, виступють офіційним джерелом інформування Замовника про послуги, що надаються Виконавцем, містять інформацію про послуги, тарифи, тощо. Під терміном "Сайт" слід розуміти будь-які сторінки, представлені на вказаних ресурсах та похідні від нього сторінки – «лендінги».


Договір – публічний договір, зразок якого розміщений наhttps://mariyaderigina.org/oferta, який виступає як формальна пропозиція Виконавця (оферента) на користь Замовника (акцептанта), яким може бути необмежене коло осіб, укласти Договір про надання інформаційно - консультаційних послуг та погодження усіх необхідних для цього умов.


Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення цього Договору без підписання письмового примірнику одним із передбачених Договором способів.


Замовник (клієнт) – будь – яка дієздатна фізична особа, фізична особа – підприємець, або юридична особа, що використовує сайт або є зареєстрованою на ньому, акцептувала Договір, та має намір придбати та/або купує послугу та/або використовує послугу для власних потреб.


Виконавець – Фізична особа – підприємець Козак Марія Дмитрівна.


Послуги – обрані на сайті інформаційно - консультаційні послуги.


Особистий кабінет – розділ сайту, доступ до якого надається після реєстрації, що дозволяє Замовнику користуватися послугами, що надаються Виконавцем.


Програма наставництва (програма) – перелік організаційних, інформаційно-консультаційних заходів, визначення методики та формату дистанційного навчання, спрямованих на виконання Виконавцем зобов'язання щодо надання послуг Замовнику.


2. Предмет Договору

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати інформаційно - консультаційні послуги онлайн, далі – «Послуги», у формі заздалегідь створених відео уроків (онлайн-розборів, практикумів, семінарів, тренінгів, мастермаіндів), або за допомогою відеоконференцзв'язку в режимі реального часу, або за допомогою електронних каналів голосового зв’язку, за обраною Замовником Програмою наставництва, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю надані Послуги згідно встановлених тарифів.

2.2. Виконавець надає Послуги, які не є освітньою діяльністю, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, присвоєнням будь-якої кваліфікації чи видачею документу про освіту. Безпосереднім споживачем Послуг може бути лише Замовник, який здійснив акцептування Договору та оплату послуг, передання доступу до Особистого кабінету третім особам забороняється. Перелік, обсяг та вартість конкретних Послуг, що надаються Виконавцем в рамках Договору, визначаються обраною Замовником Програмою курсів, яка розміщена на Сайті.

2.3. Цей Договір укладено відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників незалежно від їх правового статусу, а Договір вважається укладеним з моменту реєстрації Замовника на Сайті https://mariyaderigina.org та надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, згідно виставленого рахунку, повністю або частково (в залежності від обраної Програми курсів).

2.4. Акцептуючи цей Договір Замовник стверджує, що є дієздатною повнолітньою особою та має особисте волевиявлення на його укладання, беззастережно і безумовно погоджується з умовами та порядком надання Послуг Виконавцем без підписання письмового примірнику Договору. Публічна оферта має силу Акту про здавання - приймання послуг, яке проводиться без письмового підписання відповідного акту, за виключенням випадків, передбачених Договором.


3. Умови та порядок надання Послуг

3.1. Виконавець розміщує у відповідному розділі Сайту https://mariyaderigina.org/oferta загальну інформацію про перелік Послуг, типи Програм наставніцтва, їх актуальну вартість, а також інші питання щодо порядку взаємодії з Сайтом. У разі необхідності, Виконавець надає Замовнику додаткову інформацію про Послуги за вказаним на Сайті контактним номером телефону, на електронну пошту або в мессенджер.

3.2. Замовник заповнює реєстраційну форму, достовірно вводить свої персональні дані, на власний розсуд обирає на Сайті необхідні йому Послуги (Програму наставництва), підтверджує правильність та достовірність введених даних, після чого натискає кнопку «Придбати» та обирає спосіб придбання за допомогою одного з способів, запропонованих на Сайті Виконавця.

3.3. У період дії Договору Виконавець може безоплатно встановлювати для Замовника додаткові Послуги. Інформація про зміни доводиться до Замовника шляхом розміщення повідомлення на Сайті Виконавця або надсилання листа електронною поштою Замовника.

3.4. Послуги надаються Замовнику особисто та на його користь виключно при його особистому зверненні за отриманням відповідної Послуги через Особистий кабінет, формат надання Послуг завжди визначається Виконавцем, але враховуючи побажання замовника.

3.5. Надання Послуг Виконавцем може бути призупинено у зв'язку з необхідністю виконанням на Сайті технічних та профілактичних робіт, а також у випадках, встановлених чинним законодавством України, про що Замовник повідомляється електронною поштою.


4. Ціна Договору та порядок повернення коштів

4.1. Вартість послуг та можливі засоби оплати опубліковані на Сайті. Окремі спеціальні пропозиції щодо придбання Послуг також можуть публікуватися на офіційних сторінках Виконавця у соціальних мережах:

Instagram – https://www.instagram.com/invest.mari/

Telegram - https://t.me/+05bOS1KU8Xc1OGVi

На сайті - https://mariyaderigina.org/oferta

4.2. Остаточна вартість Послуг фіксується у рахунку на оплату, який надсилається Замовнику разом з номером замовлення у вигляді повідомлення на адресу електронної пошти, вказаній при заповненні реєстраційної форми Замовником.

4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником на умовах 100% передоплати за допомогою вбудованого автоматизованого сервісу в новому вікні Інтернет-браузера Замовника після переходу за посиланням, направленим Виконавцем, або на карту виконавця, на прямі реквізити. 4.4. Після здійснення оплати на адресу електронної пошти Замовника, зазначену ним як контактну при заповненні реєстраційної форми, з адреси електронної пошти Виконавця надсилається лист з контактними даними Виконавця та інформацією про доступ до Особистого кабінету. Послуги надаються Замовнику з моменту здійснення верифікації Замовником в Особистому кабінеті.

4.5. Виконавець не має права змінювати вартість оплачених Послуг для конкретного Замовника у випадку, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату Послуг у встановленому Договором порядку.

4.6. Сторони погодили, що в процесі надання Послуг починаючи з моменту оплати, проведеної Замовником, Виконавець несе витрати на створення контенту для наповнення навчальної програми, виплату заробітної плати працівникам та залученим виконавцям/підрядникам, технічне обслуговування Особистого кабінету та адміністрування груп у соціальній мережі, та інші витрати, пов'язані з виконанням Договору (фактичні витрати Виконавця). Зважаючи на факт несення витрат Виконавцем, вартість оплачених Послуг повертається Замовнику за мінусом суми фактичних витрат Виконавця, які становлять 20% вартості оплати.

4.7. За такими видами Послуг фактичні витрати Виконавця перевищують загальну суму оплати Замовника, тому повернення коштів не провадиться: бліц-курси, тривалістю менше 5 календарних днів; записи аудіо та відео курсів; бронювання майбутньої участі в навчальному курсі, яке було підтверджено шляхом направлення на електронну пошту Замовника відповідного повідомлення. Будь-які заявки Замовника на повернення коштів за Послуги з наведеного переліку відхиляються Виконавцем з посиланням на цей пункт правил та повернення коштів не провадиться.

4.8. За іншими видами Послуг, не зазначеними у п. 4.7. Договору, повернення коштів можливе з моменту оплати і до кінця першого тижня навчання (перед навчання). Дата старта перед навчання кожної окремої группи - зазначається на сайті, а також у особистій переписці замовника та менеджера. 4.9. Для повернення коштів Замовник надсилає Виконавцю лист електронною поштою inb1sale@gmail.com із зазначенням нижчеперелічених даних: прізвище, ім'я та по-батькові Замовника; номер замовлення; аргументована причина повернення коштів та відмови від отримання Послуг; реквізити банківської картки або електронного гаманця для перерахування коштів від Виконавця Замовнику (для електронного гаманця та банківського рахунку): платіжна система; номер гаманця. назва банку; місто банку; БІК банку (для Замовників з РФ); кореспондентський рахунок; лицьовий (розрахунковий рахунок в форматі IBAN); номер картки; тип картки (наприклад, Visa/Mastercard, тощо); повні ім'я, прізвище, по батькові власника рахунку, та прикладає до листа скановану копію свого громадянського паспорта.

4.10. Обов'язковою умовою розгляду заявки на повернення коштів є її відправлення з електронної адреси Замовника, вказаної при заповненні реєстраційної форми. Заявки, що надійшли з інших електронних адрес, Виконавцем не розглядаються.

4.11. Повернення коштів Замовнику провадиться протягом 20 календарних днів після направлення заявки про повернення коштів на пошту inb1sale@gmail.com. Комісії платіжних та банківських систем утримуються за рахунок Замовника в розмірі, що не перевищує 10% від суми, що підлягає поверненню.

4.12. При надходженні заявки на повернення коштів від Замовника, після проходження перед навчання - він вважається недійсним, повернення коштів у наступний период вже неможливе.

4.13. За погодженням з Виконавцем Замовник має право зарахувати суму, оплачену за Послуги, в рахунок оплати іншої Послуги, за умови прослуховування або перегляду в рамках оплаченої Програми не більше одного заняття (відео).

4.14. Виконавець має право встановлювати особливі умови повернення коштів для конкретної Послуги, за умови опублікування їх на Сайті.


5. Строк дії Договору

5.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє протягом строку дії обраної Замовником Програми наставництва або до моменту відкликання цієї пропозиції. Строк дії Договору може бути пролонговано, якщо Замовник продовжить строк дії Програми курсів придбавши її на сайті Виконавця. Замовник має право одночасно обирати та сплачувати участь у необмеженій кількості Програм курсів, що пропонуються Виконавцем.


6. Права та обов’язки сторін Договору

6.1. Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. Надати Замовнику послуги належної якості, у строк та обсязі, які відповідають опису Програми курсів та обраному тарифному плану, викладеному на Сайті https://mariyaderigina.org. 6.1.2. Забезпечити Замовника повною інформацією про послуги та Програму наставництва (тривалість, тарифи, правила доступу, тощо) шляхом надсилання листів електронною поштою.

6.1.3. Забезпечити Замовника консультаційною підтримкою, інформаційно – довідковими матеріалами в межах обраної навчальної програми та загальних питаннях по Сайту.

6.1.4. Забезпечити законне використання, зберігання та схоронність персональних даних Замовника, а також будь-якої іншої конфіденційної інформації, яка стала йому відома.

6.1.5. Скласти та видати акт про здавання - приймання послуг на вимогу Замовника - суб’єкта господарювання.

6.2. Замовник зобов’язаний:

6.2.1. Уважно ознайомитись з текстом Договору, Програмою наставництва та тарифним планом, до моменту його укладання, а у подальшому, не мати з цього приводу будь-яких претензій до Виконавця.

6.2.2. Під час акцептування Договору та заповнення реєстраційної форми на Сайті або в соціальних мережах, надати свої виключно достовірні та актуальні дані, необхідні для укладення Договору, а також усі необхідні Виконавцю для виконання Договору відомості.

6.2.3. Оплатити послуги Виконавця на умовах передплати в порядку, строки, та у розмірі, що визначені в рахунку та на Сайті https://mariyaderigina.org або у особистих повидомленнях з менеджером.

6.2.4. Не передавати третім особам доступ до особистого кабінету, а також забезпечити конфіденційність посилань на перегляд записів вебінарів, отриманих від Виконавця.

6.2.5. Не проводити запис, не розповсюджувати (що включає в себе публікацію, розміщування на сайтах у мережі Інтернет, копіювання, або реалізацію третім особам) з комерційною або некомерційною метою, надану Виконавцем інформацію та матеріали в рамках Договору, не створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

6.2.6. Здійснювати доступ до Особистого кабінету лише з однієї IP-адреси. За погодженням з Виконавцем, Замовник може використовувати дві IP-адреси. Узгодження здійснюється шляхом надсилання повідомлення електронною поштою Виконавця у вільній формі із зазначенням другої IP-адреси та причин його використання.

6.2.7. В процесі отримання Послуг дотримуватись встановлених правил поведінки, а саме: шанобливо ставитися до інших учасників Програми наставництва, в тому числі спікерів, технічних спеціалістів, та інших співробітників Виконавця, не розпалювати міжнаціональні конфлікти, не відволікати учасників від теми вебінару, не розсилати спам, не розміщувати рекламу, не публікувати нецензурні висловлювання, заклики до недовіри Виконавцю та не ставити під сумнів його компетентність.

6.2.8. Відшкодувати майнову та/або немайнову шкоду спричинену Виконавцю неналежним виконанням зобов’язань за Договором.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Залучити третіх осіб з метою своєчасного та якісного виконання зобов'язань за Договором.

6.3.2. Вимагати від Замовника своєчасної та повної оплати вартості Послуг, відшкодування спричиненої майнової та/або немайнової шкоди, відповідно до умов Договору.

6.3.3. Переносити строки надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника не пізніше ніж за три календарні дні до початку надання чергової послуги в рамках програми наставництва.

6.3.4. Вносити зміни до Програми шляхом розміщення її в новій редакції на Сайті та направлення Замовнику повідомлення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку надання Послуг.

6.3.5 Вносити зміни в графік розміщення навчального матеріалу, проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановлену періодичність їх проведення, а також змінювати та доповнювати зміст уроків та завдань для Замовника в Особистому кабінеті з повідомленням Замовника не пізніше ніж за 3 календарні дні до дня набуття чинності цими змінами.

6.3.6 Вимагати від Замовника сумлінного виконання зобов'язань, шанобливого ставлення до інших учасників курсу, до Виконавця особисто та його співробітників (залучених третіх осіб).

6.3.7 В односторонньому порядку відмовитися від надання Послуг, заблокувавши доступ Замовника до Особистого кабінету, та розірвати Договір без повернення Замовнику вартості оплачених Послуг у разі:

6.3.7.1. Порушення Замовником авторських прав Виконавця під час отримання Послуг, а також порушення п. 5.2. та його підпунктів, а також п. п. 5.3.6 Договору.

6.3.7.2. Поширення Замовником недостовірних відомостей у мережі Інтернет, що ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Виконавця.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Вимагати від Виконавця виконання зобов'язань за Договором у встановлений термін та з належною якістю.

6.4.2. Запитувати від Виконавця додаткову інформацію по Програмі наставництва та з загальних по сайту питань.


7. Відповідальність сторін Договору

7.1. У випадку порушення умов Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену Договором та (або) діючим законодавством України. Порушенням умов Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

7.2. Замовник несе персональну відповідальність за технічну справність свого обладнання, яке використовується для отримання Послуг, за достовірність відомостей, наданих Виконавцю під час акцепту та заповнення реєстраційної форми та приймає ризик можливих наслідків, пов'язаних з помилковістю наданих даних, у тому числі неможливістю Виконавця надалі ідентифікувати Замовника та перевірити факт оплати Послуг.

7.3. Якщо Замовник здійснює доступ до Особистого кабінету з трьох IP-адрес і більше, Виконавець надсилає йому попередження електронною поштою. При подальших спробах входу з трьох IP-адрес та більше Виконавець залишає за собою право здійснити блокування доступу Замовника до особистого кабінету без відшкодування грошових коштів, сплачених за Послуги при акцепті цієї оферти.

7.4. У разі порушення Замовником обмежень щодо авторських матеріалів Виконавця, він зобов’язаний відшкодувати йому майнову та немайнову шкоду, збитки, в тому числі упущену вигоду.

7.5. Сторони не несуть відповідальність за порушення умов Договору, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати Послуги наданими неякісно або не у погодженому обсязі, так само як і не є такими підставами думка третіх осіб (у тому числі працівників державних органів), відмінні від думки Виконавця (його працівників та/ чи партнерів).

7.7. Виконавець несе відповідальність за результат Замовником лише за умови повного виконання всіх рекомендацій, які дає Виконавець та його команда. Для цього є обов'язковим проходження усіх уроків програми, присутність на всіх онлайн розборах та дії в рамках цих рекомендацій. Досягнення результату, який поставлено на программу, повністю залежить від дій самого Замовника, його особистісних якостей, якості та швидкості освоєння/впровадження отриманих від Виконавця знань та матеріалів.

7.8. Виконавець не несе відповідальності за неправильне використання Замовником Особистого кабінету, а також неправильне сприйняття, застосування матеріалів, знань та інформації, що представлені в рамках надання Послуг. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме:

- порушення роботи мережі «Інтернет», обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника;

- за збої в роботі служб email-розсилки, у тому числі при потраплянні листів Виконавця до папки «Спам»;

- порушення роботи мережі «Інтернет» на стороні провайдера;

- некоректне функціонування платформи GetCourse.ru.

7.9. У разі виникнення спору між Сторонами, який безпосередньо пов’язаний з виконанням чи невиконанням умов цього Договору, він вирішуються Сторонами шляхом переговорів та/або листування в порядку та в строки, передбачені умовами Договору. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та/або листування, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс – мажор).

8.2. Під форс – мажором в цьому Договорі варто розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути розумним чином, включаючи воєнні дії, громадські заворушення, акти органів державної влади чи місцевого самоврядування, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.

8.3. Сторона зобов'язана протягом 15 календарних днів з моменту настання даних обставин інформувати про це іншу сторону, а також за необхідності надати виданий уповноваженим органом документ, що засвідчує наявність таких обставин непереборної сили.

8.4. Якщо виконання Договору Сторонами неможливе внаслідок дії обставин непереборної сили більше двох місяців поспіль, Сторони мають право вступити в переговори для внесення змін до умов Договору для усунення подібних перешкод або розірвати Договір.


9. Прикінцеві положення Договору

9.1. Взаємні правовідносини Сторін врегульовано умовами Договору, а також нормами чинного законодавства України, а в частині, яка не врегульована, звичаями ділового обороту. Сторони беззаперечно підтверджують наявність у них волевиявлення на укладення Договору, а також повне розуміння його правової природи, предмету, строку, ціни, та інших його істотних умов. У подальшому, Сторони зобов’язуються одна до одної, з цього приводу претензій не мати.

9.2. Замовник надаючи згоду на укладення цього Договору, надає свою згоду Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», що включає: одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу, включаючи транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії пов'язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки.

9.3. Замовник погоджується, що його персональні дані можуть надаватись Виконавцем розпорядникам, контрагентам та/або третім особам, безпосередньо задіяним для досягнення мети та в інших випадках, визначених діючим законодавством України, про що Виконавець не зобов'язаний окремо повідомляти Замовника.

9.4. Виконавець має право вносити зміни до договору у будь-який момент часу на свій розсуд. У випадку, якщо Виконавець вносить зміни до цього Договору, вони вступають у силу з моменту публікації оновленого тексту Публічної оферти на сайті, якщо інше не передбачено додатково при внесенні таких змін. Виконавець повинен повідомити на сайті щодо внесення змін або відкликання Публічного договору за 7 (сім) календарних днів. 9.5. У разі надходження звернення Замовника та прийняття Виконавцем рішення про повернення коштів за придбані послуги, у встановленому цим Договором порядку, договір вважається розірваним з моменту перерахування коштів на банківський рахунок Замовника.

9.6. У разі порушення Замовником будь-яких обов’язків за цим Договором, Виконавець має право розірвати цей Договір достроково, а сплачені за послуги кошти поверненню не підлягають.

9.7. Усі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику в процесі надання Послуг за Договором, включаючи відеозаписи вебінарів та майстер-класів, схеми та презентації, визнаються результатами інтелектуальної діяльності Виконавця. Авторські права та права на зазначені матеріали суміжні з авторськими, належать Виконавцю. Замовник зобов'язується використовувати отримані від Виконавця матеріали виключно в рамках отримання послуг по Договору для особистого користування.

9.8. Замовнику заборонено:

9.8.1. відчужувати матеріали (оплатно та безоплатно) та іншим чином передавати їх третім особам.

9.8.2. передавати доступ до Особового кабінету, який дозволить третім особам незаконно переглядати чи завантажувати матеріали;

9.8.3 передавати третім особам записи уроків, надані Виконавцем або зроблені самостійно.

9.9. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання аудіо та відео продукції, елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входить до складу Сайту, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Виконавця чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України чи країни місцезнаходження Замовника.


10. Адреса та реквізити Виконавця

Фізична особа – підприємець

Козак Марія Дмитрівна (дівоче прізвище Дерігіна)

Код: 3098721789

Електронна скринька: m.derigina@gmail.com

Договор оказания

информационно-консультационных услуг

г. Киев, семнадцатое марта две тысячи двадцать третего года

Настоящий договор оказания услуг является официальным публичным предложением Физического лица – предпринимателя Козак (девичья фамилия Деригина) Мария Дмитриевна, далее – «Исполнитель», с одной стороны, к неограниченному кругу физических дееспособных лиц, физических лиц – предпринимателей, или юридических лиц, далее – «Заказчик», с другой стороны, заключить Договор о предоставлении информационно – консультационных услуг, далее – «Договор», представленных на сайте: https://inb.getcourse.ru/teach/control, а так же в закрытых каналах в Telegram, в соответствии со ст. ст. 633, 634, 641, 642 Гражданского кодекса Украины и других нормативно – правовых актов гражданского законодательства Украины о нижеследующем:


1. Общие положения

1.1. Получая доступ к любой части информации на сайте и в закрытых каналах, Заказчик соглашается с условиями и положениями, изложенными в настоящем договоре, сроками и условиями политики конфиденциальности, правилами возврата средств и любыми другими юридическими сообщениями, опубликованными Исполнителем на Сайте. Если Заказчик не согласен с какими-либо условиями, изложенными в настоящем договоре, он не должен использовать Сайт, а в случае его использования вопреки этому, Исполнитель освобождается от какой-либо ответственности в этой части.

1.2. Условия, изложенные в текущем договоре, применяются ко всем пользователям без исключения, как к пользователям, которые только просматривают контент Сайта, находящегося в открытом доступе, так и к тем, кто зарегистрировался на Сайте или приобрел пакет Услуг.

1.3. Исполнитель имеет право на собственное усмотрение внести изменения в этот публичный договор в установленном ею порядке. Получая доступ к услугам Сайта в любое время после внесения таких изменений, Заказчик соглашается с такими изменениями. Настоящий Договор изложен в редакции по состоянию на 17 марта 2023 года.

1.4. По тексту текущего договора используются следующие термины:

Сайт – представляет собой онлайн сервис, доступ к которому осуществляется через сеть Интернет по адресу: https://inb.getcourse.ru/teach/control, который используется Исполнителем на праве собственности, и создан с целью предоставления Заказчику информационно-консультационных Услуг, выступает официальным источником информирования Заказчик об Услугах, предоставляемых Исполнителем, содержит информацию об Услугах, тарифах и т.д. Под термином "Сайт" следует понимать любые страницы, представленные на указанном ресурсе и исходящие от него страницы – «лендинги».

Договор – публичный договор, образец которого размещен на сайте https://inb.getcourse.ru/teach/control, а так же https://mariyaderigina.org/ которые выступают как формальное предложение Исполнителя (оферента) в пользу Заказчика (акцептанта), которым может быть неограниченный круг лиц, заключить Договор о предоставлении информационно – консультационных услуг и согласовании всех необходимых для этого условий.

Акцепт – предоставление Заказчиком полного, безусловного и безоговорочного согласия на заключение настоящего Договора без подписания письменного экземпляра одним из предусмотренных Договором способов.

Заказчик (клиент) – любое дееспособное физическое лицо, физическое лицо – предприниматель, или юридическое лицо, использующее сайт или зарегистрированное на нем, которое подтвердило акцепт Договора, и намерено приобрести и/или покупает Услугу и/или использует Услугу для собственных нужд.

Исполнитель – Физическое лицо – предприниматель Козак Мария Дмитриевна.

Услуги – выбранные на сайте информационно-консультационные услуги (или в закрытом канале).

Личный кабинет – раздел сайта, доступ к которому предоставляется после регистрации, позволяющий Заказчику пользоваться Услугами, предоставляемыми Исполнителем.

Программа наставничества (программа) – перечень организационных, информационно-консультационных мероприятий, определения методики и формата дистанционного обучения, направленных на выполнение Исполнителем обязательства по предоставлению услуг Заказчику.


2. Предмет Договора

2.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить информационно-консультационные услуги онлайн, далее – «Услуги», в форме заранее созданных видео уроков (онлайн-разборов, практикумов, семинаров, тренингов, мастермайндов) или с помощью видеоконференцсвязи в режиме реального времени, или с помощью электронных каналов голосовой связи по выбранной Заказчиком Программе курсов, а Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю предоставленные Услуги согласно установленным тарифам.

2.2. Исполнитель предоставляет услуги, не являющиеся образовательной деятельностью, не сопровождающиеся проведением итоговой аттестации, присвоением какой-либо квалификации или выдачей документа об образовании. Непосредственным потребителем Услуг может быть только Заказчик, осуществивший акцептирование Договора и оплату Услуг, передача доступа в Личный кабинет третьим лицам запрещается. Перечень, объем и стоимость конкретных Услуг, предоставляемых Исполнителем в рамках Договора, определяются выбранной Заказчиком Программой курсов, размещенной на Сайте https://mariyaderigina.org/

2.3. Настоящий Договор заключен в соответствии со статьями 633, 634, 641, 642 Гражданского кодекса Украины, его условия одинаковы для всех Заказчиков независимо от их правового статуса, а Договор считается заключенным с момента регистрации Заказчика на Сайте и поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя, согласно выставленного счета полностью или частично (в зависимости от выбранной Программы курсов).

2.4. Акцептируя настоящий Договор Заказчик подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним лицом и имеет личное волеизъявление на его заключение, безоговорочно и безусловно соглашается с условиями и порядком предоставления Услуг Исполнителем без подписания письменного экземпляра Договора. Публичная оферта имеет силу Акта о сдаче - приемке Услуг, которая проводится без письменного подписания соответствующего акта, за исключением случаев, предусмотренных Договором.


3. Условия и порядок предоставления Услуг

3.1. Исполнитель размещает в соответствующем разделе Сайта https://mariyaderigina.org/ общую информацию о перечне Услуг, типах программ наставничества, их актуальную стоимость, а также другие вопросы относительно порядка взаимодействия с Сайтом. В случае необходимости, Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительную информацию об Услугах по указанному на Сайте контактному номеру телефона, на электронную почту или в мессенджер.

3.2. Заказчик заполняет регистрационную форму, достоверно вводит свои персональные данные, по своему усмотрению выбирает на Сайте необходимые ему Услуги (Программу курсов), подтверждает правильность и достоверность введенных данных, после чего нажимает кнопку «Приобрести» и выбирает способ приобретения с помощью одного из способов, предложенных на Сайте Исполнителя.

3.3. В период действия Договора Исполнитель может бесплатно устанавливать для Заказчика дополнительные Услуги. Информация об изменениях доводится до Заказчика путем размещения сообщения на Сайте Исполнителя или отправки письма по электронной почте Заказчика.

3.4. Услуги предоставляются Заказчику исключительно при личном обращении за получением соответствующей Услуги через Личный кабинет, а формат предоставления Услуг всегда определяется Исполнителем.

3.5. Предоставление услуг Исполнителем может быть приостановлено в связи с необходимостью выполнения на Сайте технических и профилактических работ, а также в случаях, установленных действующим законодательством Украины, о чем Заказчик уведомляется по электронной почте.


4. Цена Договора и порядок возврата средств

4.1. Стоимость услуг и возможные средства оплаты размещены на Сайте. Отдельные специальные предложения по приобретению Услуг также могут публиковаться на официальных страницах Исполнителя в социальных сетях:

Instagram – https://www.instagram.com/invest.mari/

Telegram - https://t.me/+05bOS1KU8Xc1OGVi

На сайте - https://mariyaderigina.org/

4.2. Окончательная стоимость Услуг фиксируется в счете на оплату, который направляется Заказчику вместе с номером заказа в виде сообщения, по адресу электронной почты, указанному при заполнении регистрационной формы Заказчиком.

4.3. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на условиях 100% предоплаты с помощью встроенного автоматизированного сервиса в новом окне Интернет-браузера Заказчика после перехода по ссылке, направленной Исполнителем, или напрямую на банковский счет Заказчику. 4.4. После оплаты, в адрес электронной почты Заказчика, указанный им как контактный при заполнении регистрационной формы, с адреса электронной почты Исполнителя, направляется письмо с контактными данными Исполнителя и информацией о доступе в Личный кабинет. Услуги предоставляются Заказчику с момента верификации Заказчика в Личном кабинете.

4.5. Исполнитель не имеет права изменять стоимость оплаченных Услуг для конкретного Заказчика в случае, если он уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг в установленном Договором порядке.

4.6. Стороны согласовали, что в процессе предоставления Услуг начиная с момента оплаты, проведенной Заказчиком, Исполнитель несет расходы по созданию контента для наполнения учебных курсов, выплату заработной платы работникам и привлеченным исполнителям/подрядчикам, техническое обслуживание Личного кабинета и администрирование групп в социальной сети, и другие расходы, связанные с исполнением Договора (фактические расходы Исполнителя). Ввиду факта несения расходов Исполнителем стоимость оплаченных Услуг возвращается Заказчику за минусом суммы фактических расходов Исполнителя, которые составляют 20% стоимости оплаты.

4.7. Возврат средств не производится в связи с превышением фактических расходов Исполнителя общей суммы оплаты Заказчика по таким видам Услуг: блиц-курсы, продолжительностью менее 5 календарных дней; записи аудио и видео курсов; бронирование будущего участия в учебном курсе, подтвержденное путем направления на электронную почту Заказчика соответствующего сообщения. Любые заявки Заказчика на возврат средств на Услуги из приведенного перечня отклоняются Исполнителем и возврат средств не производится.

4.8. По другим видам Услуг, не указанным в п. 4.7. Договора, возврат средств возможен с момента оплаты и до конца первой недели пред обучения. Дата старта предобучения определяться для каждой конкретной группы отдельно, фиксируется на сайте, а также в личной переписке с менеджером. 4.9. Для возврата средств Заказчик отправляет Исполнителю письмо по электронной почте inb1sale@gmail.com с указанием нижеперечисленных данных: фамилия, имя и отчество Заказчика; номер заказа; аргументированная причина возврата средств и отказ от получения Услуг; реквизиты банковской карты или электронного кошелька для перечисления средств от Исполнителя Заказчику (для электронного кошелька и банковского счета): платежная система; номер кошелька. название банка; город банка; БИК банка (для Заказчиков из РФ); корреспондентский счет; лицевой (расчетный счет в формате IBAN); номер карты; тип карты (например, Visa/Mastercard и т.д.); полные имя, фамилию, отчество владельца счета, и прилагает к письму отсканированную копию своего паспорта.

4.10. Обязательным условием рассмотрения заявки на возврат средств является ее отправка с электронного адреса Заказчика, указанного при заполнении регистрационной формы. Заявки, поступившие с других адресов, Исполнителем не рассматриваются.

4.11. Возврат средств Заказчику производится в течение 20 календарных дней после направления заявки на возврат средств на почту inb1sale@gmail.com. Комиссии платежных и банковских систем удерживаются за счет Заказчика в размере, не превышающем 10% суммы, подлежащей возврату.

4.12. После прохождения предобучения заявки на возврат считается недействительными, возврат в последующий период не осуществляется. 4.13. По согласованию с Исполнителем Заказчик имеет право засчитать сумму, оплаченную за Услуги, в счет оплаты другой Услуги, при условии прослушивания или просмотра в рамках оплаченной Программы курсов не более одного занятия (видео).

4.14. Исполнитель имеет право устанавливать особые условия возврата средств для конкретной услуги, при условии опубликования их на Сайте.


5. Срок действия Договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение срока действия выбранной Заказчиком Программы наставничества или до момента отзыва этого предложения. Срок действия Договора может быть пролонгирован, если Заказчик продлит срок действия Программы курсов, совершив ее покупку на сайте Исполнителя. Заказчик имеет право одновременно выбирать и оплачивать участие в неограниченном количестве Программ предлагаемых Исполнителем.


6. Права и обязанности сторон Договора

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. Предоставить Заказчику услуги надлежащего качества в срок и объеме, которые соответствуют описанию Программы курсов и выбранному тарифному плану, изложенному на Сайте https://mariyaderigina.org/.

6.1.2. Обеспечить Заказчика полной информацией об услугах и Программе наставничесва (длительность, тарифы, правила доступа и т.д.) путем отправки писем по электронной почте.

6.1.3. Обеспечить Заказчика консультационной поддержкой, информационно – справочными материалами в рамках выбранной учебной программы и общих вопросов по Сайту.

6.1.4. Обеспечить законное использование, хранение и сохранность персональных данных Заказчика, а также любой другой конфиденциальной информации, которая ему известна.

6.1.5. Составить и выдать акт о сдаче - приемке Услуг по требованию Заказчика - субъекта хозяйствования.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Внимательно ознакомиться с текстом Договора, Программой курсов и тарифным планом, до момента его заключения, а в дальнейшем не иметь по этому поводу каких-либо претензий к Исполнителю.

6.2.2. При акцептировании Договора и заполнении регистрационной формы на Сайте или в социальных сетях, предоставить свои исключительно достоверные и актуальные данные, необходимые для заключения Договора, а также все необходимые Исполнителю для выполнения Договора сведения.

6.2.3. Оплатить услуги Исполнителя на условиях предоплаты в порядке, сроки и в размере, определенных в счете и на Сайте https://mariyaderigina.org/.

6.2.4. Не передавать третьим лицам доступ в личный кабинет, а также обеспечить конфиденциальность ссылок на просмотр записей уроков или зум созвонов, полученных от Исполнителя.

6.2.5. Не проводить запись, не распространять (включающую в себя публикацию, размещение на сайтах в сети Интернет, копирование или реализацию третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях, предоставляемую Исполнителем информацию и материалы в рамках Договора, не создавать на ее основе информационные продукты с целью получения коммерческой прибыли, а также не использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного использования.

6.2.6. Осуществлять доступ в Личный кабинет только с одного IP-адреса. По согласованию с Исполнителем, Заказчик может использовать два IP-адреса. Согласование осуществляется путем отправки сообщения по электронной почте Исполнителя в свободной форме с указанием второго IP-адреса и причин его использования.

6.2.7. В процессе получения Услуг соблюдать установленные правила поведения, а именно: уважительно относиться к другим участникам Программы наставничества, в том числе спикеров, технических специалистов и других сотрудников Исполнителя, не разжигать межнациональные конфликты, не отвлекать участников от темы вебинара, не рассылать спам, не размещать рекламу, не публиковать нецензурные высказывания, призывы к недоверию Исполнителю и не подвергать сомнению его компетентность.

6.2.8. Возместить имущественный и/или неимущественный вред, причиненный Исполнителю ненадлежащим исполнением обязательств по Договору.

6.3. Исполнитель имеет право:

6.3.1. Привлечь третьих лиц в целях своевременного и качественного выполнения обязательств по Договору.

6.3.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг, возмещения нанесенного имущественного и/или неимущественного ущерба в соответствии с условиями Договора.

6.3.3. Переносить сроки предоставления Услуг, предварительно уведомив Заказчика не позднее чем за три календарных дня до начала предоставления очередной услуги в рамках Программы наставничества.

6.3.4. Вносить изменения в Программу курсов путем размещения ее в новой редакции на Сайте и направления Заказчику сообщения не позднее чем за 3 календарных дня до начала предоставления Услуг.

6.3.5 Вносить изменения в график размещения учебного материала, проведение обратной связи и других консультаций, не изменяя при этом установленную периодичность их проведения, а также изменять и дополнять содержание уроков и заданий для Заказчика в Личном кабинете с уведомлением Заказчика не позднее 3 календарных дня до дня вступления в силу этих изменений.

6.3.6 Требовать от Заказчика добросовестного исполнения обязательств, уважительного отношения к другим участникам курса, к Исполнителю лично и его сотрудникам (привлеченным третьим лицам).

6.3.7 В одностороннем порядке отказаться от предоставления Услуг, заблокировав доступ Заказчика в Личный кабинет, и расторгнуть Договор без возврата Заказчику стоимости оплаченных Услуг в случае:

6.3.7.1. Нарушение Заказчиком авторских прав Исполнителя при получении Услуг, а также нарушение п. 5.2. и его подпунктов, п. п. 5.3.6 Договора.

6.3.7.2. Распространение Заказчиком недостоверных сведений в сети Интернет, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Исполнителя.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения обязательств по Договору в установленные сроки и с надлежащим качеством.

6.4.2. Запрашивать от Исполнителя дополнительную информацию по Программе курсов и по общим вопросам Сайта.


7. Ответственность сторон Договора

7.1. В случае нарушения условий Договора виновная Сторона несет ответственность, определенную Договором и (или) действующим законодательством Украины. Нарушением условий Договора является его неисполнение или ненадлежащее исполнение, то есть исполнение с нарушением условий, определенных содержанием Договора.

7.2. Заказчик несет персональную ответственность за техническую исправность оборудования, используемого для получения Услуг, за достоверность сведений, предоставленных Исполнителю во время акцепта и заполнение регистрационной формы, а также принимает риск возможных последствий, связанных с ошибочностью предоставленных данных, в том числе невозможностью Исполнителя в дальнейшем идентифицировать Заказчика и проверить факт оплаты Услуг.

7.3. Если Заказчик предоставляет доступ в Личный кабинет с трех IP-адресов и более, Исполнитель отправляет ему предупреждение по электронной почте. При последующих попытках входа с трех IP-адресов и более Исполнитель оставляет за собой право осуществить блокировку доступа Заказчика к личному кабинету без возмещения денежных средств, уплаченных за Услуги при акцепте этой оферты.

7.4. В случае нарушения Заказчиком ограничений авторских материалов Исполнителя, он обязан возместить ему имущественный и неимущественный ущерб, убытки, в том числе упущенную выгоду.

7.5. Стороны не несут ответственность за нарушение условий Договора, если оно произошло не по их вине. Сторона считается невиновной, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

7.6. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленных Услуг ожиданиям Заказчика и/или его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не является основанием считать Услуги предоставленными некачественно или не в согласованном объеме, равно как и не являются такими основаниями мнение третьих лиц (в том числе работников государственных органов), отличные от мнения Исполнителя (его работников и/или партнеров).

7.7. Исполнитель несет ответственность за достижение результата Заказчиком, только при условии полного выполнения всех рекомендаций, которые даются Исполнителем и его командой. Для этого обязательное прохождение всех уроков программы, присутствие на всех онлайн-разборах и действовать в рамках рекомендаций на них. Достижение результата, поставленного на программу полностью зависит от действий самого Заказчика, его личностных качеств, качества и скорости освоения/внедрения полученных от Исполнителя знаний и материалов.

7.8. Исполнитель не несет ответственности за неправильное использование Заказчиком Личного кабинета, а также неправильное восприятие, применение материалов, знаний и информации, представленных в рамках предоставления Услуг. Исполнитель не несет ответственности за невозможность предоставления Услуг Заказчику по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно:

- нарушение работы сети "Интернет", оборудования или программного обеспечения со стороны Заказчика;

- за сбои в работе служб email-рассылки, в том числе при попадании писем Исполнителя в папку «Спам»;

- нарушение работы сети "Интернет" на стороне провайдера;

– некорректное функционирование платформы GetCourse.ru.

7.9. В случае возникновения спора между Сторонами, непосредственно связанного с исполнением или неисполнением условий настоящего Договора, оно решается Сторонами путем переговоров и/или переписки в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора. Если соответствующий спор невозможно разрешить путем переговоров и/или переписки, он решается в порядке по установленной подведомственностью такого спора в соответствии с действующим законодательством Украины.


8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если оно произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажор).

8.2. Под форс-мажором в настоящем Договоре следует понимать любые обстоятельства, возникшие вне воли или вопреки воле, или желанию Сторон, которых нельзя было ни предусмотреть, ни избежать разумным образом, включая военные действия, общественные беспорядки, акты органов государственной власти или местного самоуправления, эпидемии, блокады, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.3. Сторона обязана в течение 15 календарных дней с момента наступления данных обстоятельств информировать об этом другую сторону, а также при необходимости предоставить выданный уполномоченным органом документ, удостоверяющий наличие таких обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если исполнение Договора Сторонами невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы более двух месяцев подряд, Стороны имеют право вступить в переговоры для внесения изменений в условия Договора для устранения подобных препятствий или расторгнуть Договор.


9. Заключительные положения Договора

9.1. Взаимные правоотношения Сторон урегулированы условиями Договора, а также нормами действующего законодательства Украины, а в не урегулированной части обычаями делового оборота. Стороны беспрекословно подтверждают наличие у них волеизъявления на заключение Договора, а также полное понимание его правовой природы, предмета, срока, цены и других его существенных условий. В дальнейшем, Стороны обязуются друг к другу, на этот счет претензий не иметь.

9.2. Заказчик, давая согласие на заключение настоящего Договора, дает свое согласие Исполнителю на обработку его персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», включающим: получение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу, включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также любые другие действия, связанные с обработкой персональных данных в соответствии с целью их обработки.

9.3. Заказчик соглашается, что его персональные данные могут предоставляться Исполнителем распорядителям, контрагентам и/или третьим лицам, непосредственно задействованным для достижения цели и других случаях, определенных действующим законодательством Украины, о чем Исполнитель не обязан отдельно уведомлять Заказчика.

9.4. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий договор в любой момент времени по своему усмотрению. В случае если Исполнитель вносит изменения в настоящий Договор, они вступают в силу с момента публикации обновленного текста договора на сайте, если иное не предусмотрено дополнительно при внесении таких изменений. Исполнитель должен сообщить на сайте о внесении изменений или отзыве Публичной оферты за 7 (семь) календарных дней.

9.5. В случае поступления обращения Заказчика и принятия Исполнителем решения о возврате средств за приобретенные услуги в установленном настоящим Договором порядке договор считается расторгнутым с момента перечисления средств на банковский счет Заказчика.

9.6. В случае нарушения Заказчиком любых обязанностей по настоящему Договору, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно, а уплаченные за услуги средства возврату не подлежат.

9.7. Все информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе предоставления Услуг по Договору, включая видеозаписи вебинаров и мастер-классов, схемы и презентации, признаются результатами интеллектуальной деятельности Исполнителя. Авторские права и права на указанные материалы смежные с авторскими, принадлежат Исполнителю. Заказчик обязуется использовать полученные от Исполнителя материалы исключительно в рамках получения услуг по Договору для личного использования.

9.8. Заказчику запрещено:

9.8.1. отчуждать материалы (возмездно и безвозмездно) и другим образом передавать их третьим лицам.

9.8.2. передавать доступ в Личный кабинет, который позволит третьим лицам незаконно пересматривать или загружать материалы;

9.8.3 передавать третьим лицам записи уроков, предоставленные Исполнителем или сделанные самостоятельно.

9.9. Совокупность программ, данных, торговых марок, объектов интеллектуальной собственности в том числе объектов авторского права и других объектов, используемых на Сайте, является интеллектуальной собственностью его законных правообладателей и охраняется законодательством об интеллектуальной собственности Украины, а также соответствующими международными правовыми договорами и конвенциями. Любое использование аудио и видео продукции, элементов, символики, текстов, графических изображений, программ и других объектов, входящих в состав Сайта, кроме разрешенного в настоящем Договоре, без разрешения Исполнителя или другого законного правообладателя является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Украины или страной местонахождения Заказчика.


10. Адрес и реквизиты Исполнителя

Физическое лицо – предприниматель

Козак Мария Дмитриевна (девичья фамилия Деригина)

Код: 3098721789

Электронный ящик: m.derigina@gmail.com